Det är tidskrävande, kostsamt och onödigt att göra misstag vid tillämpning av lagar och avtal. Här följer några exempel på områden, där jag delar med mig av mina kunskaper:

Information och förhandling

Anställningsavtal

Arbetsbeskrivningar

Löner

Arbetsmiljö

Jämställdhet, diskriminering mm