Personalekens verksamhet började 2001. Dessförinnan arbetade jag som anställd personalkonsult i tio år. Då upptäckte jag att det konsultativa arbetssättet passar mig synnerligen väl.

Arbetsrätt är min specialitet. Som företrädare för arbetsgivaren, strävar jag efter att lösa personalfrågorna smidigt och enligt lagar och avtal. I detta arbete spelar integritet, sekretess och etiska frågor en stor roll.

Mina kunder är såväl stora som små företag. Exempel: Expertkoncernen, Tornetkoncernen, Ericsson, Svenska Hem och Apoteket. Självklart förmedlar jag gärna kontakter till referenspersoner på ovanstående och övriga kundföretag.