I dagens decentraliserade arbetsliv hanteras de flesta personalfrågor nära medarbetarna. Vissa frågor kräver dock specialkompetens.

Sedan många år arbetar jag som personalchef på konsultbasis. Företag hyr in mig under kortare eller längre tid. Jag arbetar flexibelt och anpassar uppdragen efter företagens behov.

Framgångsrikt personalarbete gynnas av ett sådant förhållningssätt. Min oberoende position i företagen och min erfarenhet gör personalarbetet effektivt.

Kontakta mig gärna!

Gunilla Ek